O mne

Volám sa Miroslav Adamčík.

Od roku 2008 pracujem v IT oblasti ako SAP Basis Administrator a neskôr SAP Basis Consultant.

Počas práce v oblasti SAPu som okrem rozvoja technických zručností absolvoval aj viaceré soft skills tréningy a zúčastnil sa na viacerých podujatiach.

Počas rokov práce sa vo mne zrodila a postupne rástla túžba intenzívnejšie pracovať na svojom osobnom rozvoji a sprevádzať aj iných na ceste ich osobného rastu. Preto som sa v uplynulých rokoch popri práci angažoval aj v pomáhajúcich profesiách.

V rokoch 2015 a 2016 som pracoval ako dobrovoľník Občianskeho združenia Vŕba a sprevádzal chorých a zomierajúcich v Onkologickom ústeve sv. Alžbety v Bratislave.

Od roku 2016 som účastníkom 4-ročného Dlhodobého výcviku v Gestalt Psychoterapii, ktorý vedie Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt Psychoterapii v Košiciach.

V roku 2017 som úspešne absolval Kurz Kresťanských koučov organizovaný Občianskym združením Family Garden v Bratislave.

V roku 2018 som üspešne absolvoval ICF akreditovaný kurz Business coaching — meaning  and mechanics of coaching in business v Business Coaching College v Bratislave. Po jeho ukončení som získal certifikáciu Associate Certified Coach (ACC) v International Coach Federation (ICF). 

Som členom ICF Global ako aj jej lokálnej pobočky na Slovensku ICF Slovak Chapter. Podieľam sa na viacerých projektoch, ktoré podporujú koučovaciu kultúru a povedomie o prínosoch koučingu. 

Vo sfére business koučingu sa venujem téme zmeny a jej implementácie v tímoch a organizáciách, ako aj témam firemnej kultúry. V life témach sa zameriavam na rovnováhu pracovného a osobného života,  pocit vyhorenia a partnerské vzťahy.